Nieuwe vergunningenronde voor bestaande leiding Brakel-Haaltert

Leiding in de gemeenten Brakel, Lierde, Geraardsbergen, Denderleeuw, Ninove en Haaltert

Nieuwe vergunningenronde

Sinds januari 2017 organiseert Fluxys Belgium een nieuwe vergunningenronde voor de leiding die in 2008 van Brakel naar Haaltert werd aangelegd ter versterking van de bevoorradingszekerheid in de regio. De vergunningenronde omvat zowel de gewestplanherziening (het zogenoemde GRUP, Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) als de omgevingsvergunning en loopt over een periode van ongeveer drie jaar.

Waarom nieuwe vergunningen?

Voor alle duidelijkheid: de leiding van Brakel naar Haaltert is in gebruik sinds eind 2008 en Fluxys Belgium zal op geen enkele plaats opnieuw werken uitvoeren. Er is alleen een nieuwe vergunningenronde aan de gang. Waarom? Tijdens de aanleg van de leiding werd beroep aangetekend tegen de goedkeuring van het GRUP. Die procedure leidde tot de nietigverklaring van het GRUP en de daarop gebaseerde stedenbouwkundige vergunning op het moment dat de leiding al 3 jaar in gebruik was.

Fluxys Belgium heeft sindsdien over die stand van zaken ruim overleg gevoerd met de bevoegde Vlaamse administraties. Uit het overleg is gebleken dat de enige manier om administratief tegemoet te komen aan de nietigverklaring erin bestaat om de vergunningenronde voor het GRUP en de stedenbouwkundige vergunning formeel opnieuw te doorlopen. 
 

Struikelpunt: paaiperiodes

Aan de basis van de nietigverklaring van het GRUP lag een onnauwkeurigheid in de milieu-effectrapportage (MER) inzake de paaiperiodes van twee zeldzame vissoorten in de beekvalleien: de beekprik en de rivierdonderpad. De onnauwkeurigheid heeft in de praktijk echter geen negatieve impact gehad op de populatie vissen in de beekvalleien.

Geen leidingenstraat in nieuw GRUP

Het destijds goedgekeurde GRUP voor de leiding voorzag in een zogenoemde leidingenstraat. Dat bood de mogelijkheid om andere leidingen langs hetzelfde tracé aan te leggen. In het GRUP dat in de nieuwe vergunningenronde werd aangevraagd, zijn alleen de bestaande leiding en de bijbehorende installaties ingetekend. Het nieuwe GRUP zal dus geen zone voorzien voor toekomstige leidingen.

Vragen?


Hebt u vragen of wilt u meer uitleg bij deze nieuwe vergunningenronde voor de Fluxys-leiding? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Patrick Demesmaeker:
02 282 77 52
communityrelations@fluxys.com.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.