Nieuwe aardgasinfrastructuur van Fluxys tussen Maarkedal en Ronse

Fluxys Belgium plant om in 2019 zijn leidingennet in de regio Ronse-Brakel-Flobecq te herstructureren en te vernieuwen om de aardgasbevoorrading van de regio op een efficiënte manier te blijven verzekeren. Daarom zal er een nieuwe leiding worden aangelegd van Maarkedal via Elzele naar Ronse. In Ronse zal een bijhorende bovengrondse installatie worden gebouwd om de bevoorrading van Ronse en Flobecq te kunnen blijven garanderen tegen een achtergrond van groeiende vraag naar aardgas. Daarna wordt de bestaande leiding van Brakel naar Flobecq uit gebruik genomen. De werken maken deel uit van ons programma om het geheel van onze infrastructuur in een lange termijnoptiek te doen blijven beantwoorden aan hoge veiligheids- en kwaliteitsstandaarden.

Tracé met zorg gekozen

Bij de keuze van het tracé van de leiding wordt rekening gehouden met de bestaande en geplande woonzones en industriezones. Fluxys evalueert ook de risico’s in de te doorkruisen zones en neemt specifieke technische maatregelen waar nodig. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan landbouwzones, archeologische elementen en het respect voor de fauna en flora.

> Bekijk het geplande tracé op luchtfoto


> Hoe wordt een tracé precies gekozen?

Ruime consultatie tijdens vergunningsprocedures

Op basis van het vastgestelde tracé vraagt Fluxys de verschillende vergunningen aan die voor de aanleg en de exploitatie van een aardgasleiding nodig zijn, onder meer een verklaring van openbaar nut, een vervoersvergunning
en een stedenbouwkundige vergunning. In het kader van die vergunningsaanvragen worden in elke betrokken gemeente diverse openbare onderzoeken georganiseerd om het project in detail te bekijken. Pas wanneer alle vergunningsprocedures met positief resultaat zijn doorlopen, begint Fluxys met de aanleg van de leiding.

Meer lezen over de verschillende vergunningsprocedures    pdf

Vergunningsprocedure   
Stand van zaken
Verklaring van Openbaar Nut
bekomen op 15 November 2017
Omgevingsvergunning voor het tracé in het Vlaamse gewest
bekomen op 19 juli 2019
Vervoersvergunning
bekomen op 21 juni 2019

Overleg met eigenaars en exploitanten van terreinen

Van bij de voorstudie van een project tot en met het plaatsherstel na de aanleg van een leiding hebt u als eigenaar of exploitant van een betrokken terrein uw eigen contactpersoon bij Fluxys. Op die manier kunt u overleggen met iemand die van bij het begin uw bezorgdheden en de karakteristieken van uw percelen kent. Die contactpersoon maakt deel uit van de ploeg onderhandelaars bij Fluxys en heeft een bijzondere opdracht: de belangen van eigenaars en exploitanten van de betrokken terreinen begrijpen en bij Fluxys verdedigen.

Meer lezen over het overleg met eigenaars en exploitanten van terreinen

Wanneer
Met wie
Waarover
sinds midden april 2016

eigenaars en exploitanten
identificatie van de betrokkenen en eerste contactname
herfst 2016

eigenaars en exploitanten
infovergaderingen om het project voor te stellen
na de start van de procedure voor de Verklaring van Openbaar Nut
eigenaars
sluiten van doorgangsovereenkomst met de eigenaars van doorkruiste percelen
voor de opening van de werkpiste
exploitanten
opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving
na het uitgraven van de sleuf
exploitanten
opstellen van een beschrijving van de eventuele aanwezigheid van drainage
na het herstellen van de drainage
exploitanten
vaststellen van het herstel van de drainage
na het herstel van de terreinen
exploitanten
document ter oplevering van de terreinen +
tegensprekelijke evaluatie van de schade en betaling vergoeding

Contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Dan kan u contact opnemen met Fluxys,

> via e-mail: communityrelations@fluxys.com
> of telefonisch met Bertrand Willems op het nummer 02 282 73 40 .

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.