Fluxys bouwt gasinfrastructuur in Maarkedal, Elzele en Ronse

4.12.2019

Inzoomen op het graven van de sleuf en het neerlaten van de leiding

Nadat de buizen aaneengelast zijn langs het tracé en de sleuf gegraven werd, was het de voorbije weken de beurt aan de telescopische kranen om de leiding in de sleuf neer te laten. Ondertussen liggen alle leidingstrengen in de sleuf. De volgende stap: de strengen die in de sleuf liggen aan elkaar lassen en testen.

De buizen worden bovengronds aaneengelast tot leidingstrengen van maximum 1 kilometer. Het graven van de sleuf start nadien. 

 

De breedte van de sleuf bovenaan is ongeveer 3 meter en onderaan 1,2 meter. De diepte is iets meer dan 2 meter, zodat de bovenkant van de leiding minstens 1,1 meter onder het oppervlak ligt. 

Kranen tillen de leidingstreng op en leggen de streng voorzichtig in de sleuf.  

 

 

 

Nadat die leidingstrengen in de sleuf zijn gelegd, worden ze daar aan elkaar gelast onder lastenten.

Over de hele breedte van de werkstrook worden vier langsdrains aangelegd voor een betere afwatering van de terreinen.

 

Speciale techniek onder de Ninoofsesteenweg in Ronse

Over het grootste gedeelte van het tracé werd een sleuf gegraven maar op één plaats hebben we een speciale techniek gebruikt. Zo is onder de Ninoofsesteenweg in Ronse een persing gebeurd: dat is een sleufloze boring waarmee de buizen in de ondergrond in een koker worden doorgeduwd. De techniek wordt gebruikt om obstakels te kruisen waar dat niet kan met een open sleuf: een autostrade, een bevaarbare of snelstromende waterloop, een natuurgebied, een industriegebied, …

 

12.08.2019

Voorbereidende werken starten op 19 augustus

 

Planning van de werken

 • Met de uitbaters van de percelen die betrokken zijn bij de werken werd contact genomen om een plaatsbeschrijving op te stellen.
 • Vanaf maandag 19 augustus zullen de voorbereidende werken starten
 • Welke werken precies?
 • Volgens de huidige planning zullen de werken voor zowel de nieuwe leiding als de bovengrondse infrastructuur tegen eind 2019 klaar zijn. Het herstel van de terreinen in hun oorspronkelijke staat is afhankelijk van de weersomstandigheden en is voorzien in de lente van 2020. In juli 2020 worden de leiding en de bovengrondse infrastructuur in gebruik genomen.

  • de aanleg van de leiding van nagenoeg 7 kilometer met een diameter van 15 centimeter
  • de bouw van een bovengrondse infrastructuur in Maarkedal (Vijverbeek) om de aansluiting op de bestaande Fluxys-infrastructuur te maken
  • de bouw van een drukreduceerstation in Ronse ter hoogte van de Maagdenstraat / Victor Hugostraat, waar de verbinding wordt gemaakt met het netwerk van de distributie

Wat houden de werken in? 

 • Langs het hele tracé van het project zullen verschillende ploegen tegelijk aan het werk zijn.
 • Er zullen graafmachines ter plaatse komen die eerst de werkstrook vrijmaken die nodig is om efficiënt en veilig te kunnen werken. Als de werkstrook klaar en afgebakend is, worden de buizen ter plaatse gebracht en aan elkaar gelast
 • Daarna volgt het graven van de sleuf om de leiding in neer te laten.
 • Voor de kruising van de N48 Ninoofsesteenweg past Fluxys een specifieke sleufloze techniek toe in plaats van een sleuf te graven dwars over het wegdek. Op die plek zullen we de leiding onder het wegdek persen.
 • Tegelijk wordt een werfinstallatie klaargemaakt op de plaats waar het drukreduceerstation komt. Tijdens de werken wordt méér plaats ingenomen dan de plek die het toekomstige station zal innemen.
 • Wanneer de nodige koppelingen tussen alle leidingstukken zijn gemaakt, voert Fluxys een aantal testen uit om onder meer de weerstand en de dichtheid van de leidingen te testen.
 • Tot slot worden eventuele drainagesystemen in hun oorspronkelijke ligging hersteld. Ook worden de grondlagen en de teelaarde apart en met zorg heraangevuld zodat de bodem zich weer in zijn oorspronkelijke staat kan herstellen.

In de komende maanden zullen we regelmatig nieuws plaatsen over de voortgang van de werken.

Fluxys Belgium legt een nieuwe gasleiding aan van Maarkedal via Elzele naar Ronse. In Ronse wordt een bijhorende bovengrondse installatie gebouwd – een drukreduceerstation – om de verbinding te maken tussen het Fluxys-netwerk en het netwerk van de distributienetbeheerder. Later wordt de bestaande leiding van Brakel naar Flobecq uit gebruik genomen. De werken maken deel uit van ons programma om het geheel van onze infrastructuur in een lange termijnoptiek te doen blijven beantwoorden aan hoge veiligheids- en kwaliteitsstandaarden.

 

Contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Dan kan u contact opnemen met Fluxys

> via email: communityrelations@fluxys.com
> of telefonisch met Bertrand Willems op het nummer 02 282 73 40.

Overleg met buurt

Van bij de voorstudie van een project tot het plaatsherstel na de aanleg van een leiding heeft elke eigenaar en exploitant van een betrokken terrein zijn eigen contactpersoon bij Fluxys. Klik hier om een overzicht te bekijken van de contactmomenten.

Vergunningsprocedures

Fluxys heeft alle nodige vergunningen verkregen. Klik hier om een overzicht te bekijken van die procedures.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.