Nieuwe aardgasinfrastructuur van Fluxys tussen Zelzate en Kallo

Fluxys bereidt zich voor op de komst van nieuwe elektriciteitscentrales op gas. Die centrales zullen nodig zijn ter vervanging van een deel van de nucleaire productie die vanaf 2025 uit gebruik gaat. Als er in Antwerpen nieuwe centrales op gas worden gebouwd, zal een nieuwe hogedrukleiding voor aardgas nodig zijn tussen Zelzate en Kallo. De aanleg van de leiding is ten vroegste gepland vanaf de lente van 2023 (na het verkrijgen van de vergunningen) en is afhankelijk van hoe de planning evolueert van de operatoren die de gascentrales bouwen.

Tracé met zorg gekozen

Bij het uittekenen van het tracé van een leiding houden we rekening met de bestaande en geplande woonzones en industriezones. We evalueren ook de risico’s in de te doorkruisen zones en nemen specifieke technische maatregelen waar nodig. Ook gaat bijzondere aandacht naar landbouwzones, archeologische elementen en het respect voor de fauna en flora.

Meer over het tracé van de leiding in het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van de Vlaamse overheid

Ruime consultatie

Op basis van het voorgestelde tracé vraagt Fluxys de verschillende vergunningen aan die voor de aanleg en de exploitatie van een aardgasleiding nodig zijn. In het kader van die vergunningsaanvragen worden diverse openbare onderzoeken georganiseerd om het project in detail te bekijken. Pas wanneer alle vergunningsprocedures met positief resultaat zijn doorlopen, begint Fluxys met de aanleg van de leiding.

Vergunningsprocedure   

Stand van zaken
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan   Van 21 augustus tot en met 19 oktober 2020 loopt de publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Leidingstraat Zelzate-Kallo’. De publieke participatiemomenten die voorzien waren op 28 en 30 september en 2 oktober zijn door omstandigheden geannuleerd en vervangen door een webinar dat doorgaat op donderdag 8 oktober van 18u30 tot 20u30. Deelnemers krijgen een toelichting en kunnen de opstellers van het plan vragen stellen over de startnota. Inschrijving en toegang tot het webinar kan telefonisch via 02 553 38 00.
Verklaring van Openbaar Nut

Aanvraag is gepland tijdens het voorjaar 2022
Omgevingsvergunning voor het tracé in het Vlaamse gewest

Aanvraag is gepland tijdens de lente 2022
Vervoersvergunning

Aanvraag is gepland tijdens voorjaar 2022

Overleg met eigenaars en exploitanten

Van bij de voorstudie van een project tot en met het plaatsherstel na de aanleg van een leiding hebt u als eigenaar of exploitant van een betrokken terrein uw eigen contactpersoon bij Fluxys. Op die manier kunt u overleggen met iemand die van bij het begin uw bezorgdheden en de karakteristieken van uw percelen kent.

Wanneer Met wie Waarover
vanaf mei 2021 eigenaars en exploitanten identificatie van de betrokkenen en eerste contactname
voorjaar 2022 eigenaars en exploitanten infovergaderingen om het project voor te stellen
na de start van de procedure voor de Verklaring van Openbaar Nut eigenaars sluiten van doorgangsovereenkomst met de eigenaars van doorkruiste percelen
voorjaar 2023 exploitanten opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving
na het uitgraven van de sleuf exploitanten opstellen van een beschrijving van de eventuele aanwezigheid van drainage
na het herstellen van de drainage exploitanten vaststellen van het herstel van de drainage
na het herstel van de terreinen exploitanten document ter oplevering van de terreinen + tegensprekelijke evaluatie van de schade en betaling vergoeding

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Contacteer ons!

Patrick Demesmaeker - +32 2 282 77 52 – communityrelations@fluxys.com

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.