Aanleg van een leiding

Hoe het voorkeurtracé wordt bepaald

Eerst de mogelijke tracés in kaart brengen

Bij de voorstudie onderzoekt Fluxys de verschillende mogelijke tracés om aardgas van een punt A naar een punt B te brengen. Bij de keuze van het tracé wordt rekening gehouden met de bestaande en geplande woonzones en industriezones. Fluxys evalueert ook de risico’s in de te doorkruisen zones en neemt specifieke technische maatregelen waar nodig. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan landbouwzones, archeologische elementen en het respect voor de fauna en flora.

> Meer over de aandacht voor het milieu vanaf de voorstudie

Ruim overleg

Tijdens de voorstudie houdt Fluxys een reeks informele vergaderingen met de betrokken lokale, gewestelijke en federale instanties en in de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met de eisen die naar voren worden gebracht.

Vervolgens vraagt Fluxys over het gekozen tracé schriftelijk advies aan alle betrokken administraties en nutsbedrijven. Op basis van de reacties wordt een voorkeurtracé gekozen.

Vanaf dan neemt Fluxys contact op met de eigenaars en exploitanten van alle mogelijk betrokken terreinen om hen in te lichten over het leidingproject en om alle inlichtingen in te winnen die nuttig kunnen zijn voor Fluxys (draineersystemen, uitbreiding van de exploitatie, …).

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.