Aanleg van een leiding

Vergoeding structuur- en cultuurschade

Overeenkomstprotocol met de landbouwgemeenschap

Fluxys legt het overgrote deel van zijn leidingen aan in landbouwgebied. Goed nabuurschap tussen Fluxys en de landbouwgemeenschap is dan ook van groot belang. In die optiek hebben de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture met Fluxys een hernieuwd overeenkomstprotocol gesloten.

> Overeenkomst 2009    pdf

Aanhangsel bij de overeenkomst 2012    pdf

Bij de aanleg van een leiding kunnen landbouwers tijdelijk gedeelten van hun akkers en weiden niet gebruiken. Fluxys betaalt daarvoor vergoedingen en treft tijdens de werken voorzieningen voor onder meer waterbevoorrading van de weiden en doorgangen voor het vee. Na de aanleg van de leiding zorgt Fluxys bovendien voor een optimaal plaatsherstel van het terrein. Om die verschillende aspecten in een klimaat van goede verstandhouding te regelen, sluit Fluxys overeenkomstprotocols met de landbouworganisaties. Die aanpak heeft bovendien het voordeel dat iedereen gelijk wordt behandeld.

Billijke vergoeding

De nieuwe protocols die Fluxys in 2009 met de landbouworganisaties heeft gesloten, herbevestigen de samenwerking met de landbouwgemeenschap en leggen tegelijk bijkomende accenten. Zo zijn in het licht van de evolutie van de marktprijzen nieuwe tarieven overeengekomen voor een billijke vergoeding van de inkomstenderving en andere tijdelijke schade die de aanleg van een leiding meebrengt. Voorts zijn bijkomende garanties ingebouwd om in goed nabuurschap eventuele andere schade te vergoeden en de terreinen volgens de beste praktijken in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

> Gebruik dit formulier om schade aan landbouwgrond te melden

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.