Aanleg van een leiding

Overleg met eigenaars en exploitanten van terreinen

Iedereen heeft eigen aanspreekpunt bij Fluxys

Van bij de voorstudie van een project tot het plaatsherstel na de aanleg van een leiding hebt u als eigenaar of exploitant van een betrokken terrein uw eigen contactpersoon bij Fluxys. Op die manier kunt u overleggen met iemand die van bij het begin uw bezorgdheden en de karakteristieken van uw percelen kent. Uw contactpersoon maakt deel uit van de ploeg onderhandelaars bij Fluxys en heeft een bijzondere opdracht: de belangen van eigenaars en exploitanten van terreinen begrijpen en bij Fluxys verdedigen.

 

U bent eigenaar: overleg over de doorgangsovereenkomst

Tijdens de studiefase neemt de onderhandelaar met u contact op om een doorgangsovereenkomst af te sluiten. Op basis van die overeenkomst kan Fluxys uw perceel gebruiken voor de aanleg van de leiding en het naderhand ook betreden om inspecties en onderhoudswerken uit te voeren. De doorgangsovereenkomst bepaalt ook een doorgangsvergoeding die u ontvangt voordat het klaarmaken van de werkstrook begint.

 

U bent exploitant: overleg bij de werfopvolging

 • Plaatsbeschrijving. Vóór het klaarmaken van de werkstrook maakt de onderhandelaar met u een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op. Die plaatsbeschrijving inventariseert de eigenheden van uw perceel waarmee Fluxys rekening dient te houden tijdens de werken en bij het plaatsherstel. De plaatsbeschrijving vormt ook de basis om naderhand eventueel aangerichte schade te berekenen en te vergoeden.
  Checklist voor de plaatsbeschrijving met praktische voorbeelden    pdf
 • Specifieke registratie van drainages. Als we bij het klaarmaken van de werkstrook of het uitgraven van de werksleuf drainages vaststellen, dan maakt de onderhandelaar daarvoor met u een specifiek document op om de bestaande toestand te beschrijven. Bij het herstellen van de drainages na de aanleg van de leiding dient het document als basis om de goede herstelling ervan vast te stellen.
 • Tegensprekelijke evaluatie. De onderhandelaar neemt opnieuw met u contact op als alle werken voor het plaatsherstel op uw perceel zijn afgerond. Op basis van de oorspronkelijke plaatsbeschrijving maakt u dan samen een tegensprekelijke evaluatie op van de schade en wordt de bijbehorende vergoeding bepaald.

Geen verandering aan de inkleuring van uw perceel op het gewestplan

De aanleg van een Fluxys-leiding verandert niets aan het gewestplan: landbouwgrond blijft landbouwgrond en ook de andere inkleuringen blijven ongewijzigd. Na de aanleg kunt u uw perceel gebruiken zoals voordien: een veld kan normaal worden bewerkt en geploegd. Er moeten specifieke afspraken worden gemaakt met Fluxys in geval van uitzonderlijke werken, zoals de vervanging van draineerbuizen.

 

Wél erfdienstbaarheid van openbaar nut

De aanwezigheid van een Fluxys-leiding gaat niet gepaard met de onteigening van de betrokken percelen, maar brengt een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut mee: in de nabijheid van een leiding is elke activiteit verboden die de aardgasvervoerinstallaties of de exploitatie ervan kan schaden. In die optiek is iedereen die werken wil uitvoeren in de nabijheid van aardgasvervoersinfrastructuur wettelijk verplicht om die werken vanaf de ontwerpfase aan Fluxys te melden. Daarnaast gelden ook specifieke beperkingen bij werken op minder dan 5 meter van de leiding.

> Meer over het melden van werken aan Fluxys
Meer over het uitvoeren van werken op minder dan 5 meter van een leiding

 

Naast de wettelijke meldingsplicht bij werken hebt u als eigenaar nog een aantal andere verplichtingen:

 • U dient huurders, pachters of kopers van uw terrein ervan op de hoogte te brengen dat er een Fluxys-leiding aanwezig is.
 • Als u uw grond of eigendom verkoopt, dient u de notaris ervan op de hoogte te brengen dat de aanwezigheid van een Fluxys-leiding een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut vormt.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.