Aanleg van een Fluxys-leiding

Wanneer een behoefte aan nieuwe capaciteit wordt geïdentificeerd, verloopt er nog een periode van 3 à 6 jaar tussen de voorstudie van een tracé en de ingebruikneming van een Fluxys-leiding. De tracébepaling dient immers met de grootste zorg te gebeuren en in overleg met diverse instanties.

Bovendien moeten diverse vergunningsprocedures worden doorlopen en vragen ook de afspraken met de eigenaars en exploitanten van de betrokken percelen de nodige tijd.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.