Een Fluxys-leiding in uw buurt

In België vervoert Fluxys aardgas uitsluitend via hogedrukleidingen. Het net omvat om iets meer dan 4.000 kilometer leidingen.

De aanwezigheid van een Fluxys-leiding betekent niet dat de bestemming van de betrokken percelen op het ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt. Na de aanleg van een leiding kan een perceel immers worden gebruikt zoals ervoor. Wél brengt een leiding een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut mee: in de nabijheid van de leiding is elke activiteit verboden die de aardgasvervoersinstallaties of de exploitatie ervan kan schaden.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.