Bovengrondse zichtbaarheid

Vermelding van aanwezigheid maar niet de exacte ligging

Bovengronds wordt de aanwezigheid van een leiding aangegeven door middel van bakens en merkpalen die langs het traject ervan geïnstalleerd worden. Maar opgelet: een baken of merkpaal dient enkel om de aanwezigheid van een leiding aan te geven en zegt dus niets over haar precieze ligging. Om de exacte ligging en de diepte van de leiding te kunnen bevestigen, moet u de regionale exploitatiesector bellen. Dan komt een patrouilleur ter plaatse de leiding opsporen en het tracé afbakenen.

 

Verschillende soorten bakens en merkplaten

 • Luchtbakens zijn bestemd voor de helikopterpatrouilles van Fluxys.
 • De meetposten worden gebruikt om de kathodische bescherming van de pijpleiding op te volgen. Het zijn geen merkpaaltjes als dusdanig, maar zijn wel ook een indicatie voor de aanwezigheid van een pijpleiding.
 • PVC merkpalen bevinden zich ter hoogte van de dichtstbijzijnde perceelgrens.
 • Langs spoorwegen, waterwegen en bermen worden PVC merkpalen met platte kop geplaatst.
 • Als de leiding zich ten slotte langs een weg bevindt, dan worden de merkplaten en –punten geïntegreerd in het wegdek.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.