Werken uitvoeren nabij een Fluxys-leiding

Wettelijke meldingsplicht

5 stappen

 1. De bouwheer – of de ontwerper in naam van de bouwheer – moet in de ontwerpfase de plaats en de aard van de werken melden. Fluxys laat vervolgens weten of de werken zich al of niet in de directe nabijheid van onze infrastructuur bevinden. Is dat inderdaad het geval, dan worden tevens de indicatieve liggingsplannen van de infrastructuur bezorgd en de veiligheidsvoorschriften. 

   

 2. Zodra de aannemer bekend is, moet de bouwheer – of de ontwerper in naam van de bouwheer – alle informatie die Fluxys heeft bezorgd ter beschikking stellen van de aannemer. 

   

 3. Uiterlijk 15 werkdagen voordat de werken beginnen, moet de aannemer de werken opnieuw melden aan Fluxys. Die stap is ingebouwd om ervoor te zorgen dat aannemers ook over de juiste informatie beschikken als er langere tijd ligt tussen het ontwerp en de uitvoering van de werken. Na die melding bezorgt Fluxys opnieuw de indicatieve liggingsplannen van de infrastructuur en de veiligheidsvoorschriften.

   

 4. Uiterlijk 8 werkdagen voordat de werken beginnen, moet de aannemer aan Fluxys per aangetekende brief de lokalisatie en de planning van de werken bezorgen, evenals de uitvoeringsplannen en –methoden.

   

 5. Fluxys vraagt aannemers om uiterlijk 48 uur voordat de werken beginnen contact op te nemen met de regionale exploitatiesector van de onderneming. Dan komt een patrouilleur gratis ter plaatse om de leiding af te palen en zo de ligging ervan aan te duiden 

U bent eigenaar van een terrein met een Fluxys-leiding in de ondergrond of in de nabijheid?

Dan spelen naast de wettelijke meldingsplicht bij werken ook een aantal andere verplichtingen:

 • U dient huurders, pachters of kopers van uw terrein ervan op de hoogte te brengen dat er een Fluxys-leiding aanwezig is.
 • Als u uw grond of eigendom verkoopt, dient u de notaris ervan op de hoogte te brengen dat de aanwezigheid van een Fluxys-leiding een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut vormt.

Wettelijke meldingsplicht: Koninklijk Besluit van 21 september 1988

Iedereen die werken wil uitvoeren in de directe nabijheid van Fluxys-aardgasvervoersinfrastructuur is wettelijk verplicht om die werken aan Fluxys te melden al vanaf de ontwerpfase en uiterlijk 15 werkdagen voordat de werken beginnen (Koninklijk Besluit van 21 september 1988 en wijzigingen).

Het Koninklijk Besluit bepaalt echter een specifieke meldingsprocedure voor dringende herstellingswerken. De aannemer (of opdrachtgever) moet de gemeente en Fluxys de start van de werken melden via telefoon, fax of ander equivalent middel. De melding zal binnen 24 uur met een aangetekende brief worden bevestigd.

Koninklijk Besluit van 21 september 1988

Werken melden: snel en eenvoudig online

 • In Vlaanderen bent u verplicht KLIP, het Vlaamse Kabel en Leiding Informatie Portaal, te gebruiken.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd KLIM, het Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt, aangesteld als centraal portaal voor planaanvragen. Alle Brusselse infrastructuureigenaars moeten lid zijn van KLIM en alle planaanvragen voor werken in Brussel moeten via KLIM verlopen.
 • In het Waals Gewest evolueert KLIM naar de algemene portaalsite voor planaanvragen. Er moet nog steeds navraag worden gedaan bij de betrokken gemeentebesturen om de planaanvragen ook te kunnen overmaken aan die kabel- en leidingbeheerders die nog geen lid zijn van KLIM.

Hoe gaat u te werk in Vlaanderen?

 • Surf naar klip.vlaanderen.be, registreer u als gebruiker en kies uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Kies voor ‘Studiefase’ of ‘Uitvoering grondwerken’.
 • Vul de gevraagde informatie in in de tab ‘Gegevens aanvraag’.
 • In de tab ‘Zone’ vult u het adres in van de plaats waar u werken plant en het systeem toont u een kaart waarop u de werfzone kunt aanduiden.
 • Klik op ‘Verzenden’ om het proces te finaliseren. Het KLIP gaat na welke beheerders actief zijn op de plaats van de grondwerken.
 • KLIP voegt de individuele antwoorden van de beheerders samen tot één antwoordpakket.
 • U kunt het gecombineerd digitaal plan op een gebruiksvriendelijke manier raadplegen via het KLIP.

Hoe gaat u te werk in Wallonië?

 • Surf naar www.klim-cicc.be, registreer u als gebruiker en kies uw gebruikerscode en paswoord.
 • Geef de gemeente- en straatnaam van de geplande werken in en het systeem toont u een kaart waarop u de werfzone kunt aanduiden. Vul aan met de gevraagde infogegevens en verstuur de melding via het systeem.
 • KLIM bezorgt die gegevens dan aan de kabel- en leidingbeheerders die lid zijn van KLIM en infrastructuur hebben in de nabijheid van de werfzone die u hebt aangeduid.
 • U ontvangt een e-mail van KLIM met het overzicht van de betrokken kabel- en leidingbeheerders. Zij bezorgen u vervolgens de indicatieve liggingsplannen van hun infrastructuur en de veiligheidsvoorschriften.
 • Opgelet: enkele kabel- en leidingbeheerders actief in Wallonië zijn nog geen lid van KLIM. Vraag dan ook steeds bij de betrokken gemeentebesturen de volledige lijst van beheerders op om te voldoen aan uw meldingsplicht.
 • Voor de kabel- en leidingbeheerders aangesloten bij KLIM heeft u voldaan aan uw meldingsplicht: u kunt hen meteen schrappen van de lijst die u van de gemeente ontving. U hoeft alleen nog contact op te nemen met de overblijvende beheerders van de lijst.

Hoe gaat u te werk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

 • Surf naar www.klim-cicc.be, registreer u als gebruiker en kies uw gebruikerscode en paswoord.
 • Geef de gemeente- en straatnaam van de geplande werken in en het systeem toont u een kaart waarop u de werfzone kunt aanduiden. Vul aan met de gevraagde infogegevens en verstuur de melding via het systeem.
 • KLIM bezorgt die gegevens dan aan alle Brusselse kabel- en leidingbeheerders met infrastructuur in de nabijheid van de werfzone die u hebt aangeduid.
 • U ontvangt een e-mail van KLIM met het overzicht van de betrokken kabel- en leidingbeheerders. Zij bezorgen u vervolgens de indicatieve liggingsplannen van hun infrastructuur en de veiligheidsvoorschriften.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.