Werken uitvoeren nabij een Fluxys-leiding

Veiligheid is de eerste opdracht van Fluxys. Meer dan de helft van onze 1000 werknemers staan in voor de aanleg van veilige installaties en de veilige exploitatie ervan. Door ons te verwittigen als u werken plant, helpt u beschadigingen vermijden aan de Fluxys-leidingen.

De meeste incidenten op aardgasvervoersleidingen doen zich voor als die leidingen worden beschadigd bij werken in de nabijheid ervan. Iedereen die werken wil uitvoeren in de omgeving van Fluxys-leidingen is daarom wettelijk verplicht om dat vooraf aan ons te melden. Op die manier kunnen we tijdig alle nodige informatie bezorgen en kunnen we ook ter plaatse komen voordat de werken beginnen om veiligheidsafspraken te maken.

U kunt ons ook verwittigen als u in de buurt van een Fluxys-leiding werken ziet gebeuren waarvan u denkt dat ze niet volgens het boekje gebeuren.

 


>> Meldingsprocedure voor al wie werken plant (aannemers, bouwheren, architecten en studiebureaus)

>> Richtlijnen voor graafmachinisten en grondwerkers

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.