Werken uitvoeren nabij een Fluxys-leiding

Werken in de voorbehouden zone aan weerszijden van een leiding

Verboden activiteiten in de voorbehouden zone

Het Koninklijk Besluit van 24 januari 1991 bepaalt de minimale breedte van de voorbehouden zone waarin de volgende activiteiten verboden zijn (niet-limitatieve lijst):

 • Het oprichten van gebouwen, gesloten lokalen, tuinhuisjes, carports, tenten;
 • Het opstapelen van materieel en materiaal;
 • Het wijzigen van het reliëf van de bodem (bv. grachten graven, taluds maken of graafwerken uitvoeren);
 • De aanwezigheid van bomen en/of struiken (behalve die toegestaan door Fluxys). 


Het Koninklijk Besluit van 24/01/1991 raadplegen    pdf

Fluxys legt de zone waarin bovenvermelde activiteiten zijn verboden vast op 10 meter, ofwel 5 meter aan weerszijden van de as van de betrokken aardgasvervoersinstallaties.

 

Werken op minder dan 5 meter van een leiding: verwittig 48 uur op voorhand de regionale exploitatiesector van Fluxys

Wie grondwerken wil uitvoeren op minder dan 5 meter van een leiding moet Fluxys daarvan verwittigen, ook al zijn de werken al aan Fluxys gemeld en is een patrouilleur ter plaatse geweest vóór het begin van de werken.

De opvolging van de werken op minder dan 5 meter van een leiding wordt dan ingepland in het inspectieprogramma van de patrouilleur. Om Fluxys te verwittigen, dient u contact op te nemen met de regionale exploitatiesector van Fluxys.

> Overzicht van de regionale exploitatiesectoren van Fluxys

Werken op minder dan 5 meter: instructies

In ieder geval dienen in een zone van 5 meter aan weerszijden van een leiding de volgende instructies te worden nageleefd:

 • Geen belastingen plaatsen (bijvoorbeeld: gestapelde grond of goederen, een vrachtwagen, een kraan, enz.).
 • Geen gebouwen oprichten. 
 • Verkeer van zwaar rollend materieel mag alleen als de zone mechanisch is beschermd op een manier die door Fluxys is goedgekeurd.
 • Nooit lopen of rijden over een onbeschermde leiding of een leiding waarboven grond is afgegraven: gebruik loopbruggen of rijplaten.
 • Het reliëf van de bodem niet wijzigen als er daartoe geen schriftelijke overeenkomst met Fluxys is.
 • Geen bomen of struiken planten zonder voorafgaand akkoord van Fluxys.

 

Werken op minder dan 1 meter: met spade en schop

Het is verboden met een machine te werken op minder dan 1 meter van een Fluxys-leiding. In die zone moet alles met spade en schop worden afgegraven. In bepaalde uitzonderingsgevallen kan van deze regel worden afgeweken als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U dient de schriftelijke toestemming van Fluxys te hebben.
 • Een patrouilleur van Fluxys moet aanwezig zijn bij het begin van de graafwerken.
 • U moet een machine gebruiken met een bak zonder tanden.
 • Er staat een grondwerker in de put om de graafwerken te begeleiden en telkens met spade of schop te sonderen voordat een volgende laag wordt afgegraven.
 • De grond rond de leiding moet worden afgegraven met een spade of schop.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.