Actief preventiebeleid

Werken in de nabijheid van onze leidingen

De meeste incidenten op aardgasvervoersleidingen doen zich voor als die leidingen worden beschadigd bij werken door derden in de nabijheid ervan. Iedereen die werken wil uitvoeren, in de omgeving van onze leidingen, is daarom wettelijk verplicht om dat vooraf aan Fluxys te melden. Een toegewijd team behandelde circa 60.500 meldingen in 2015, hierbij ondersteund door een in 2014 vernieuwd beheersysteem voor een vlotte interne afwikkeling van de dossiers.
 
Niet alle werken in de nabijheid van Fluxys-infrastructuur worden aan Fluxys Belgium gemeld. Om die werken op te sporen, voert Fluxys frequent patrouilles uit. Daarnaast heeft Fluxys diverse programma’s lopen om te informeren en sensibiliseren over veilig werken in de nabijheid van zijn infrastructuur. De onderneming richt zich daarbij naar al wie betrokken is bij zulke werken: architecten, bouwheren, ontwerpers, aannemers, eigenaars en exploitanten, gemeenten, notarissen, hulpdiensten enzovoort.

Fluxys Belgium-medewerkers wonen dagelijks voorbereidende vergaderingen bij om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen toe te lichten bij werken in de nabijheid van aardgasvervoersinfrastructuur.

> Back

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.