Actief preventiebeleid

Initiatieven voor gemeenten, brandweer en politie

Individuele infosessies voor gemeenten, brandweer en politie

Fluxys Belgium heeft zijn programma voortgezet dat bestemd is om in de loop van de gemeentelijke legislatuur alle gemeenten te ontmoeten en te sensibiliseren die op hun gebied of in de onmiddellijke nabijheid ervan een aardgasleiding hebben. Bij die individuele ontmoetingen stelt Fluxys altijd aan de gemeenten voor om ook vertegenwoordigers van brandweer- en politiekorpsen uit te nodigen.

Terbeschikkingstelling van plannen en gegevens van de leidingen

Fluxys Belgium verstuurt regelmatig aan de gemeenten, de brandweerkorpsen en de lokale politiezones het volledige overzicht van alle Fluxys Belgium-leidingen in hun werkgebied. Tijdens die periode van vijf jaar worden automatisch geactualiseerde plannen gestuurd als nieuwe leidingen in gebruik worden gesteld of als bestaande leidingen worden verplaatst.

 Fluxys Belgium heeft ook de gegevens over zijn leidingen laten registreren in databanken die constant worden bijgewerkt en worden gebruikt door de brandweerkorpsen en de Communicatie- en informatiecentra (CIC) of noodcentrales die alle aanvragen tot politietussenkomst centraliseren.

> Back

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.