Personeelsbeleid

Mensen: onze kracht in verandering

Als onderneming in de energiesector is Fluxys Belgium actief in een snel evoluerende markt die nog over een lange periode aan verandering onderhevig zal zijn naarmate de energietransitie verder vorm krijgt. Om in die context als onderneming succes aan te houden, is het essentieel om te kunnen blijven rekenen op competente, gemotiveerde medewerkers en een soepele inzetbaarheid van iedereen. De kern van het personeelsbeleid bestaat er dan ook in om dat aanpassings¬vermogen te activeren in het samenspel tussen mensen, processen en structuren. Zo blijft Fluxys Belgium klaar voor de uitdagingen van vandaag en bereiden we ons voor op die van morgen.
Wendbaar mee-evolueren met de veranderende bedrijfscontext en nieuwe manieren van werken en samenwerken vormen een opdracht van formaat voor het geheel van de medewerkers. Tegelijk is de tevredenheid bij de medewerkers groot. Dat is gebleken uit de ondernemingsbrede bevraging die in 2016 bij de personeelsleden werd gehouden om te peilen naar hun welzijn, hun engagement en de manier waarop ze aankijken tegen hun job in het bedrijf. De hoge respons van 80% was op zich al een teken van de hoge betrokkenheid van de medewerkers. Bovendien was de algemene tevredenheidsgraad goed en gaf 80% van de deelnemers aan zich geëngageerd tot sterk geëngageerd te voelen binnen de onderneming.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.