Eigenaars en exploitanten van terreinen

Iedereen heeft eigen aanspreekpunt bij Fluxys

Van bij de voorstudie van een project tot het plaatsherstel na de aanleg van een leiding hebt u als eigenaar of exploitant van een betrokken terrein uw eigen contactpersoon bij Fluxys.

> Meer info

Geen verandering aan de inkleuring van uw perceel op het gewestplan

De aanleg van een Fluxys-leiding verandert niets aan het gewestplan: landbouwgrond blijft landbouwgrond en ook de andere inkleuringen blijven ongewijzigd.

 > Meer info

Hoe wordt een leiding aangelegd?

Ontdek het verloop van de werken vanaf het klaarmaken van de werkstrook tot de testen vóór de ingebruikneming.

> Meer info

Wettelijke meldingsplicht vanaf de ontwerpfase

Als bouwheer bent u wettelijk verplicht om die werken aan Fluxys te melden al vanaf de ontwerpfase.

 > Meer info 

Vergoeding structuur- en cultuurschade

In een optiek van goed nabuurschap met de landbouwgemeenschap heeft Fluxys een overeenkomstprotocol gesloten met de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture.

 > Meer info

Initiatieven voor eigenaars en exploitanten van terreinen

In zijn actief preventiebeleid heeft Fluxys specifieke initiatieven voor de eigenaars en exploitanten van terreinen.

> Meer info

Bovengrondse zichtbaarheid

Bovengronds geeft Fluxys de aanwezigheid van een leiding aan door middel van bakens en merkpalen.

> Meer info

Noodnummers Fluxys

 

> 0800 90 102

> 02 282 70 03

Vragen over onze infrastructuur?

Voor alle vragen over de Fluxys-infrastructuur: gebruik dit formulier.

Regionale exploitatiesectoren van Fluxys

> Meer info

Informatie over de lopende grote projecten van Fluxys

 

 
> Meer info

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.