Gemeenten en administraties

Hoe wordt een Fluxys-leiding aangelegd?

> Meer info

Wettelijke verplichting om werken vanaf de projectfase aan te kondigen

Wanneer de gemeente werken uitvoert, moet ze zich net zoals de aannemers houden aan de geldende reglementering. Het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 bepaalt dat iedereen die werken wil uitvoeren in de onmiddellijke omgeving van de aardgasvervoersinfrastructuur wettelijk verplicht is Fluxys hierover in te lichten vanaf de projectfase.

> Meer info

Initiatieven voor gemeenten

In zijn actief preventiebeleid heeft Fluxys specifieke initiatieven voor de gemeenten.

> Meer info

Verboden activiteiten in de nabijheid van vervoersinstallaties

Het Koninklijk Besluit van 24 januari 1991 bepaalt de minimale breedte van de voorbehouden zone rond een Fluxys-leiding en de activiteiten die er strikt verboden zijn.

Om na te gaan of de voorschriften van het Koninklijk Besluit wel worden nageleefd, verzoeken wij u ons voor advies de bouwvergunningenaanvraag van alle constructies in de nabijheid van onze aardgasvervoersinfrastructuur te sturen.

> Meer info

Bovengrondse zichtbaarheid

Bovengronds geeft Fluxys de aanwezigheid van een leiding aan door middel van bakens en merkpalen.

> Meer info

Algemene vragenlijst

Dit document bevat de vragen die de gemeenten hebben gestuurd naar aanleiding van de informatiesessies alsook de vragen die werden gesteld tijdens de door Fluxys georganiseerde informatievergaderingen.

De vragenlijst raadplegen

Noodnummers Fluxys

 

> 0800 90 102

> 02 282 70 03

Vragen over onze infrastructuur?

Voor alle vragen over de Fluxys-infrastructuur: gebruik dit formulier.

Werken elektronisch melden

Surf naar KLIP of KLIM en vermijd graafschade.

> Meer info

Regionale exploitatiesectoren van Fluxys

> Meer info

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.