Notarissen

De aanwezigheid van een Fluxys-leiding brengt een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut mee.

> Meer info

Informatie voor eigenaars en exploitanten

In zijn actief preventiebeleid heeft Fluxys specifieke initiatieven voor eigenaars en exploitanten.

> Meer info

Verboden activiteiten in de nabijheid van vervoersinstallaties

Het Koninklijk Besluit van 24 januari 1991 bepaalt de minimale breedte van de voorbehouden zone rond een Fluxys-leiding en de activiteiten die er strikt verboden zijn.

> Meer info

Verkooptransactie

Surf naar de KLIM-website en ga na of er erfdienstbaarheden op uw percelen zijn gevestigd.

> Meer info

Bovengrondse zichtbaarheid

Bovengronds geeft Fluxys de aanwezigheid van een leiding aan door middel van bakens en merkpalen.

> Meer info

Noodnummers Fluxys

 

> 0800 90 102

> 02 282 70 03

Vragen over onze infrastructuur?

Voor alle vragen over de Fluxys-infrastructuur: gebruik dit formulier.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.