Aannemers, bouwheren, studiebureaus en architecten

Wettelijke verplichting om werken vanaf de projectfase aan te kondigen

Iedereen die werken wil uitvoeren in de onmiddellijke omgeving van de aardgasvervoersinfrastructuur is wettelijk verplicht Fluxys hierover in te lichten vanaf de projectfase.

Het is belangrijk rekening te houden met onze aardgasvervoersinstallaties van bij het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan (zie reglement op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen).

 

> Meer info

 

Meld uw werken ten minste 15 werkdagen vóór de aanvang

Na die melding bezorgt Fluxys opnieuw de indicatieve liggingsplannen van de installaties en de veiligheidsvoorschriften.

> Meer info

Bel Fluxys 48 uur voordat de werken beginnen

Als aannemer dient u uiterlijk 48 uur voordat de werken beginnen contact op te nemen met de regionale Fluxys-exploitatiesector.

> Meer info

Verboden activiteiten in de nabijheid van vervoersinfrastructuur

Het Koninklijk Besluit van 24 januari 1991 bepaalt de minimale breedte van de voorbehouden zone rond een Fluxys-leiding en de activiteiten die er strikt verboden zijn.

> Meer info

Werken in de voorbehouden zone aan weerszijden van een leiding

Als u werken moet uitvoeren op minder dan 5 meter van een leiding, dient u de regionale exploitatiesector van Fluxys 48 uur vóór de aanvang van de werken in te lichten, ook al heeft u de werken reeds aangekondigd en is een patrouilleur ter plaatse gekomen.

> Meer info

Initiatieven voor de bouwsector

In zijn actief preventiebeleid heeft Fluxys specifieke initiatieven voor de bouwsector.

> Meer info

Procedure voor dringende herstellingen

Het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 bepaalt een specifieke meldingsprocedure voor dringende herstellingswerken.

> Meer info

Noodnummers Fluxys

 

> 0800 90 102

> 02 282 70 03

Vragen over onze infrastructuur?

Voor alle vragen over de Fluxys-infrastructuur: gebruik dit formulier.

Werken elektronisch melden

Surf naar KLIP of KLIM en vermijd graafschade.

> Meer info

Regionale exploitatiesectoren van Fluxys

> Meer info

Bovengrondse zichtbaarheid

Bovengronds geeft Fluxys de aanwezigheid van een leiding aan door middel van bakens en merkpalen.

> Meer info

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.