Leveranciers

Aankopen gecentraliseerd

Fluxys voert een gecentraliseerd beleid voor de aankopen van zowel Fluxys als Fluxys LNG (LNG-terminal in Zeebrugge). De aankopen omvatten onder meer:

 •  gasmateriaal;
 •  investeringsprojecten (met verschillende contracten of turnkey);
 •  diverse algemene aankopen zoals energie, IT-materiaal en dienstencontracten.

   

Algemene aankoopvoorwaarden Fluxys Belgium   
Algemene aankoopvoorwaarden Fluxys LNG   
Algemeen bestek   

Contactpersonen

Fluxys hanteert een opdeling in twee soorten aankopen: technische aankopen en algemene aankopen. Beide soorten aankopen zijn nog eens onderverdeeld in subcategorieën. Voor elk van die subcategorieën hebt u bij de aankoopdienst van Fluxys één of meer specifieke contactpersonen.

Management aankoopdienst

 • Wim Troost
  Procurement & General Services Manager
  Tel.: +32 (0)2 282 73 83
   
 • Procurement Back Office
  Tel.: +32 (0)2 282 71 92
  procurement@fluxys.com

Extranet voor gekwalificeerde contractanten

Contractanten die gekwalificeerd zijn door Fluxys hebben via een persoonlijke log-in en paswoord toegang tot het extranet voor leveranciers. Op het extranet zijn een waaier aan standaarddocumenten beschikbaar zoals specificaties, standaardplannen en technische bestekken.

Lees de E-Sourcing-handleiding (in het Engels)    pdf

Lees de Sourcing Invitation-handleiding (in het Engels)     pdf

Meer weten

Aankoopbeleid

Fluxys streeft in zijn aankoopbeleid naar het beste evenwicht tussen veiligheid, betrouwbaarheid en kosten. We stellen opdrachten systematisch open en we waken erover dat contractanten op gelijke voet worden behandeld.

> Meer weten

Europese aanbestedingsprocedures

Voor aankopen vanaf een bepaalde waarde hanteert Fluxys de Europese aanbestedingsprocedure.

> Europese aanbestedingen

Veilig werken

Fluxys stelt alles in het werk om de eigen medewerkers en die van contractanten en onderaannemers in veilige omstandigheden te kunnen laten werken in zijn sites.Algemeen Veiligheidsreglement Fluxys, Fluxys Belgium en Fluxys LNG    pdf

 > Meer weten

Centrale magazijnen

Sommige aankopen dienen geleverd te worden in de centrale magazijnen van Fluxys in Sint-Pieters-Leeuw, Anderlecht of Winksele.

> Meer weten

Transversale aankopen

Voor sommige aankopen doet Fluxys een beroep op transversale aankoopplatformen zoals C4Gas.

> Meer weten

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.