Leveranciers

Veiligheid

Algemeen Veiligheidsreglement

Het Algemeen Veiligheidsreglement maakt deel uit van elk contract dat Fluxys met contractanten sluit. Het Algemeen Veiligheidsreglement beschrijft de veiligheidsvoorschriften die gelden voor de betrokken contractant. Het moet hem in staat stellen om zijn werknemers, onderaannemers en zelfstandigen op wie hij een beroep doet, naar behoren in te lichten over de risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Algemeen Veiligheidsreglement    pdf
 

Specifieke veiligheidsmaatregelen bij werken in de nabijheid van aardgasinstallaties

Bij werken in de nabijheid van aardgasinstallaties gelden specifieke veiligheidsmaatregelen. Fluxys stelt alles in het werk om de eigen medewerkers en die van contractanten en onderaannemers in veilige omstandigheden te kunnen laten werken in zijn sites en in de nabijheid van leidingen.

Veiligheidsclausules bij levering van goederen en diensten

Indien nodig voegt Fluxys veiligheidsclausules toe aan een bestelling. Met die clausules weet de leverancier aan welke wettelijke regels en bijkomende voorwaarden hij moet voldoen, en ook welke documenten (attesten, handleidingen, instructies ...) hij moet bezorgen bij de levering van goederen of diensten.

 

Opleidingen

Fluxys heeft in samenwerking met gespecialiseerde centra specifieke opleidingsmodules opgesteld die verplicht moeten worden gevolgd door de betrokken werknemers van contractanten:

  • bekleden van stalen buizen en fittings met erkende producten
  • bedienen van graaf- en hijsmachines


Na elke opleiding volgt een test voor het behalen van een certificaat. Het certificaat moet periodiek hernieuwd worden.

> Back

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.