Leveranciers

Soorten aankopen - Contactpersonen

Twee categorieën aankopen: technische aankopen en algemene aankopen

Fluxys hanteert een opdeling in 2 categorieën aankopen: technische aankopen en algemene aankopen. De interne klanten bij Fluxys voor die aankopen zijn verspreid over de Maatschappelijke zetel in Brussel en 16 buitenzetels. Als dat mogelijk is, proberen we met contractanten raamcontracten en Service Level Agreements af te sluiten. 

 

Management aankoopdienst

 

 • Wim Troost
  Procurement & General Services Manager
  Tel.: +32 (0)2 282 73 83

 • Koen De Coninck
  Procurement Manager
  Tel.: +32 (0)2 282 74 92 

 

 

Contactpersonen technische aankopen

Technische aankopen hebben betrekking op het bouwen en onderhouden van aardgasleidingen en aardgasinstallaties zoals drukreduceerinstallaties, compressiestations, ondergrondse opslag, LNG-installaties en meetstations.

 • Bouwwerken (uitgezonderd EPC-contracten)
  Patrick Degroote, Procurement Officer
  Tél. : + 32 2 282 67 52

 • Gasmaterialen (buizen, fittings, afsluiters), EPC-contracten en technische materialen (o.a. elektriciteit & instrumentatie)
  Geert Vandeputte, Procurement Officer
  Tél. : +32 2 282 74 84
   
 • Detectie-installaties
  Philippe Aspeslagh, Procurement Officer
  Tel.: + 32 2 282 72 62

Contactpersonen algemene aankopen

Algemene aankopen omvatten een hele reeks courante goederen en diensten zoals kantoorbenodigdheden, gereedschap, meubilair, diensten in verband met gebouwen, informatica, consulting-opdrachten, snoeiwerken,…

 • Energie (elektriciteit en gas), keuringsorganismen, transport, reizen, algemene diensten, personeel derden en interim 
  Philippe Aspeslagh, Procurement Officer
  Tel.: +32 2 282 72 62

 

 • Chemische producten en metaal producten
  Patrick Degroote, Procurement Officer
  Tel.: +32 2 282 67 52

 

 • ICT (uitrustingen, consultancy en projecten) en veiligheidsuitrusting
  Jean-François Decloux, Procurement Officer
  Tel.: +32 2 282 67 25

 

 

> Back

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.