Leveranciers

Europese aanbestedingsprocedures

Europese aanbestedingsprocedure: vanaf een bepaald bedrag

Voor aankopen vanaf een bepaalde waarde hanteert Fluxys de Europese aanbestedingsprocedure. Het gaat om aankopen voor de levering van goederen en diensten vanaf een bedrag van € 400.000 excl. BTW en voor de uitvoering van werken vanaf € 5.000.000 excl. BTW (wet van 15 juni 2006 en zijn uitvoeringsbesluiten).

Verloop van de procedure

Een Europese aanbestedingsprocedure begint met het publiceren van een ’Periodieke indicatieve aankondiging‘ (Periodic Indicative Notice). Daarmee informeert Fluxys kandidaat-leveranciers over de geplande aankopen voor maximaal 12 maanden.

Zodra er een concrete aanbesteding is, publiceert Fluxys een ’Aankondiging van Opdracht‘ (Contract Notice), waarbij kandidaat-leveranciers worden verzocht een dossier in te dienen.

Op basis van de dossiers bepaalt Fluxys of de potentiële contractanten gekwalificeerd kunnen worden voor de Europese aanbesteding in kwestie.

Uitgaande van de criteria vermeld in de ‘Aankondiging van opdracht’ selecteert Fluxys in een volgende fase de kandidaten die kunnen deelnemen aan de aanbestedingsprocedure. Zij ontvangen van Fluxys een volledige prijsaanvraag, waarna zij hun offerte kunnen indienen.

Na de indiening van de offertes starten de onderhandelingsprocedures waarop Fluxys zich baseert om de opdracht toe te kennen. Fluxys maakt zijn beslissing bekend via de publicatie van een ’Aankondiging van gegunde opdracht‘ (Contract Award Notice).

Fluxys maakt de ‘Periodieke indicatieve aankondiging’, de ‘Aankondiging van opdracht’ en de ‘Aankondiging van gegunde opdracht’ bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

> Back

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.