Leveranciers

Extranet voor gekwalificeerde contractanten

Extranet: rechtstreekse toegang tot standaarddocumenten

Contractanten die gekwalificeerd zijn door Fluxys hebben via een persoonlijke log-in en paswoord toegang tot het extranet voor leveranciers. Op het extranet zijn een waaier aan standaarddocumenten beschikbaar zoals het Bouwplaatsreglement, specificaties, standaardplannen en technische bestekken. 

Kwalificatieprocedure

Contractanten die willen samenwerken met Fluxys kunnen zich kwalificeren door een aanvraag door te sturen met vermelding van hun activiteiten (werken burgerlijke bouwkunde, schilderwerken …) of type producten of diensten. U kunt uw aanvraag bezorgen aan:

Aankoopdienst Fluxys
Patricia Deseau
Kunstlaan 31
B-1040 Brussel
+32 2 282 75 31

Aankoopdienst Fluxys
Martine Quertinmont
Kunstlaan 31
B-1040 Brussel
+32 2 282 75 70

> Back

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.